ZMENENÉ Propozície na RC2007 – Snow DH Donovaly

Z dôvodu nepriaznivého počasia nie je možné pripraviť kvalitnú 4X trať, preto je Fourcross na Záhradišti zrušený a pôjde sa iba zjazd z Novej hole. V tomto príspevku sú upravené propozície:

(Zmeny sa týkajú hlavne kategórií, časového harmonogramu a vývozného).

Názov pretekov: RIDE Cup 2007 – Snow DH Donovaly

Usporiadateľ: ŠK RIDE Slovakia a PARK SNOW Donovaly

Termín konania: Sobota 20.1.2007

Miesto konania:
Donovaly – Nová hoľa

Kategórie:
DOWNHILL OPEN
Pozn.: body do RIDE Cupu 2007 budú prideľované podľa absolútneho poradia do oficiálnych kategórií RC (Muži, Juniori, Veteráni, Ženy, Hardtail, Hobby Full, Žiaci).

Trať:
Štart – Zjazdovka z Novej hole
Cieľ – V priestore údolnej stanice 6-sedačky Telemix Nová hoľa
Dĺžka: 1000m
Prevýšenie: 300m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
8.00 – 9.30 prezentácia
8:00 – 10.30 voľný tréning
11.00 – meraný tréning
12.00 – finále
Stupne víťazov – do 20 min. po dojazde posledného pretekára
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podmienky štartu:
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Poistenie na hory (pri prezentácii bude poisťovák)
Ochranná prilba
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: integrálna prilba, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Zákaz použitia pneumatík s kovovými hrotmi!

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk/node/341 od 1.1.2007 do 17.1.2007, prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 200 Sk, prihlásení na mieste 300 Sk
Štartovné sa nevracia

Vývoz:
200 Sk

Ceny:
Finančné a vecné

Lekársky dozor:
Lekársky dozor bude na trati len v deň pretekov – 20.1.2007

Ubytovanie:
Chata pod Magurou: Tel.: +421-48-4199752 ,+421-908-969962, Email: magura@parksnow.sk, Info: www.parksnow.sk
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email: info@infodonovaly.sk, Info: www.parksnow.sk

Občerstvenie:
Lokálne bufety, chaty, iné zariadenia

Zvláštne ustanovenia:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári musia mať poistenie na hory. Pretekár, ktorý prejde cieľom bez štartového čísla, nebude vyhodnotený, preto si pri prípadnom páde zoberte číslo. Čísla musia byť umiestnené čitateľne.
Žiadame pretekárov a ich sprievod o ohľaduplnosť a rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier!
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

Záverečné ustanovenia:
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 10 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti alebo nepriazne počasia. Zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu. Viac informácií o pretekoch nájdete na www.ride.sk a www.downhill.sk.

Ing. Štefan Čeman – riaditeľ pretekov