RIDE Cup 2009 – DH Donovaly

Názov pretekov: RIDE Cup 2009 – DH Donovaly
Usporiadateľ a organizátor: ŠK RIDE Slovakia
Termín konania: Nedeľa 5.7.2009

Miesto konania:
Donovaly – Nová Hoľa

Trať:
Štart – Nová hoľa (1370mnm)
Cieľ – údolná stanica sedačky Telemix (920mnm)
Dížka – 1940m
Prevýšenie – 450m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Sobota
09.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15M, 5J, 3S, 3H, 3MS, 2Z (p. výsl. Podkoníc 09)
15.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
14.00 – 17.00 prezentácia (prezentácia je len v sobotu)

Nedeľa
08.00 – 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
09.00 – 10.30 povinný tréning bez zastavovania sa na trati
11.00 štart 1. jazdy
Štart 2. jazdy 15min. po skončení 1. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie a podmienky štartu:
Podľa Súťažného poriadku RIDE Cup 2009 (v prílohe tohto článku)

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk/node/539 od stredy 17.6.2009 do pondelka 29.6.2009 (do 20.00hod.), prípadne pri prezentácii počas pretekov

Štartovné:
Pre všetky kategórie rovnako: Prihlásení online 10€, prihlásení na mieste 15€. Štartovné sa nevracia

Vývoz:
Sobota 10€ / deň
Nedeľa €8 / deň
Záloha za čipovú kartu je 5€ a pri odchode zo strediska bude vrátená len za plne funkčnú a nepoškodenú kartu v kase alebo v automate na čipové karty

Ubytovanie:
Chata pod Magurou (30m od cieľa): Tel.: +421-48-4199752, +421-908-969962, Email: magura@parksnow.sk, Info: www.parksnowdonovaly.eu
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email:info@infodonovaly.sk, Info: www.parksnowdonovaly.eu

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku RIDE Cup na rok 2009 (v prílohe tohto článku), ktorý je nutné dodržiavať vo všetkých jeho bodoch.

Pretekári musia mať poistenie pre zásahy Horskej záchrannej služby.

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie 2. stupňa prírodného ochranného pásma (pozri zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Na trati je možné jazdiť len 4. a 5.7.2009 (pokiaľ nebude oznámené inak).

Ing. Štefan Čeman, riaditeľ pretekov