Propozície SP DH Adamoto 2008 #2 – Donovaly – 22.6.2008

Názov pretekov: DH Donovaly
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: ŠK RIDE Slovakia

Termín konania:
Nedeľa 22.6.2008

Miesto konania:
Donovaly – Nová hoľa

Trať:
Štart – Nová hoľa (1370mnm)
Cieľ – údolná stanica sedačky Telemix (920mnm)
Dížka – 1920m
Prevýšenie – 450m

Prezentácia:
Chata pod Magurou / v priestore cieľa

Časový harmonogram:
Sobota

10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15 ME, 5 JR, 5 H, 5 HT, 5 M, 3 Z
14.00 – 15.00 prezentácia I.
15.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
16.00 – 17.30 prezentácia II.

Nedeľa
08.00 – 9.30 prezentácia
08.00 – 10.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
10.30 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15–20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Elite : 1979 – 1989
Juniori : 1990 – 1993
Hobby: 1979 – 1993
Hardtail : 1979 – 1993
Masters : 1908 – 1978
Ženy: 1908 – 1993
Žiaci : 1994 – 1996

Podmienky štartu:
Muži Elite, Juniori
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Masters, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (download v prílohe tohto článku)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk/node/341 od pondelka 9.6.2008 do stredy 18.6.2008 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 300 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2008 (stiahnite si ho na www.downhill.sk/node/3053)

Vývoz:
Sobota: 250Sk
Nedeľa: 200Sk
Sobota + nedeľa: 400Sk
Pri kúpe vývozu musí každý dať zálohu 100Sk na čipovú kartu. Záloha sa vracia pri vrátení nepoškodenej karty.

Ceny:
Muži Elite: 5000, 4000, 300­0, 2000, 1000 Sk
Ženy : 1500, 1000, 800 Sk
Juniori: 1500, 1000, 800, 500, 300 Sk
Masters : 1000, 800, 500 Sk
Hobby, Hardtail : 1000, 800, 500 Sk
Žiaci: vecné ceny

Ubytovanie:
Chata pod Magurou (30m od cieľa): Tel.: +421-48-4199752, +421-908-969962, Email: magura@parksnow.sk, Info: www.parksnowdonovaly.eu
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email: info@infodonovaly.sk, Info: www.parksnowdonovaly.eu
Stanovať je možné pri Chate pod Magurou na “klzisku”. Cena 50 Sk/noc. Možnosť používania sociálnych zariadení chaty.

Občerstvenie:
Reštaurácia a bufet v Chate pod Magurou, prípadne iné ubytovacie/stravovacie zariadenia

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2008.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo

Pretekári musia mať poistenie pre zásahy Horskej záchrannej služby

Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu

Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku

Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier (pozri zákon č. 543/2002 Z.z.)

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií

Pretekár musí počas povinného tréningu absolvovať minimálne dve tréningové jazdy a oboznámiť sa s traťou, čo potvrdzuje svojím štartom vo finálových jazdách

Na trati je možné trénovať len 21. a 22.6.2008! V iné dni je zákaz trénovania na základe stanovísk príslušných orgánov!

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom

Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch

Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa

V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov