Propozície RIDE Cup 2007 #3 – DH Podkonice

Názov pretekov: RIDE Cup 2007 – DH Podkonice
Usporiadateľ a organizátor: ŠK RIDE Slovakia
Termín konania: Sobota 8.9.2007

Miesto konania:
Podkonice – Pleše

Partneri:
Scott, Park Snow Donovaly, Makita, Via Carpathia, BBB, NS Bikes, Marzocchi, OÚ Podkonice, Dainese, Rann, Dolmar, Stavtip, Firma Randa, Kopia Jamek, KOprint, Autosalón Roska, Giro, Casomiera.sk, Downhill.sk, MTBiker.sk, Freeride-KE.sk, DoleKop.com, DH-zone.com

Trať:
Štart – Lyžiarske stredisko Pleše (860mnm)
Cieľ – námestie Podkonice (524mnm)
Dĺžka – 1920m
Prevýšenie – 336m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Piatok
12.00 – 15.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.30 – 15.00 prezentácia len pre prvých 15 M, 5 J, 3 S, 3 H, 3 MS, 2 Z
15.00 – 16.00 tréning len pre prvých 15 M, 5 J, 3 S, 3 H, 3 MS, 2 Z (pretekári musia mať upevnené štartové číslo)
16.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
17.00 – 18.30 prezentácia

Sobota
08.00 – 09.30 prezentácia
08.00 – 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.00 – 11.15 povinný tréning bez zastavovania sa na trati (v prípade zlého počasia sa povinný tréning skráti do 10.45)
11.30 štart 1. jazdy (v prípade zlého počasia sa štart jazdy posunie na 11.00)
Štart 2. jazdy – 15min. po skončení 1. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Muži: 1978 – 1988
Juniori: 1989 – 1992
Sport: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s odpruženým rámom)
Hardtail: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s pevným rámom)
Masters: 1907 – 1977
Ženy: 1907 – 1992
Youngsters: 1993 – 1994
Všetky kategórie sú typu Open

Podmienky štartu:
Muži, Juniori
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Sport, Hardtail, Masters, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (stiahnete si ho z www.ride.sk v časti Download)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Youngsters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk od pondelka 27.8.2007 do stredy 5.9.2007 (do 22.00h), prípadne pri prezentácii počas pretekov

Štartovné:
Kategória Youngsters: Prihlásení online 150 Sk, prihlásení na mieste 200 Sk
Ostatné kategórie: Prihlásení online 300 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk
Štartovné sa nevracia

Vývoz:
Piatok: 250Sk
Sobota: 250Sk

Ceny:
Muži: 3000, 2000, 1000 Sk + vecné
Juniori: 1500, 1000, 500 Sk + vecné
Sport: 1000, 700, 300 Sk + vecné
Hardtail: 1000, 700, 300 Sk + vecné
Masters: 1000 Sk + vecné
Ženy: 1000 Sk + vecné
Youngsters: vecné

Ubytovanie:
Chata na Plešiach, mobil: 0905976018, 0911265844
Kresťanský dom Podkonice, tel.: 0908851502
Hostinec na Hrbe, mobil: 0907816790
Penzión Selčianka, Selce Čachovo, tel.: 048/4181493
Pastoračné centrum Slovenská Ľupča, tel.: 048/4187357
Chata Selce Čachovo, tel.: 048/4181229
Turistická ubytovňa Selce, tel.: 048/4181027

Stanovanie:
Parkovisko na Plešiach. Nestanujte a neparkujte pri vstupe na parkovisko – nechajte voľný priestor na otáčanie vozidiel vyvážajúcich pretekárov!

Občerstvenie:
Bufet na Koniciach, Chata Pleše, miestny obchod a pohostinstvá

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku RIDE Cupu na rok 2007 (stiahnite si ho na www.ride.sk v časti Download)
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárom, ktorí nestihnú čas svojho štartu, nebude umožnené v danej jazde štartovať
Pretekár musí počas povinného tréningu absolvovať minimálne jednu tréningovú jazdu a oboznámiť sa s traťou, čo potvrdzuje svojím štartom vo finálových jazdách

Na trati je možné trénovať len 7. a 8.9.2007! V iné dni je zákaz trénovania na základe stanovísk príslušných orgánov!

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier (pozri zákon č. 543/2002 Z.z.)
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie čiastočnej uzávierky komunikácií v obci Podkonice a na Plešiach

V obci sa bude vyberať parkovné vo výške 20 Sk/auto a 50 Sk/šiator

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v areáli cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch

Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.ride.skwww.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov

Riaditeľ pretekov – Ing. Štefan Čeman

Schválené ŠK RIDE Slovakia – 19.08.2007