Propozície RIDE Cup 2007 #2 – DH Donovaly

Názov pretekov: RIDE Cup 2007 – DH Donovaly
Usporiadateľ a organizátor: ŠK RIDE Slovakia
Termín konania: Nedeľa 17.6.2007

Miesto konania:
Donovaly

Partneri:
Scott, Park Snow Donovaly, Makita, Via Carpathia, BBB, NS Bikes, Marzocchi, OÚ Podkonice, Dainese, Rann, Dolmar, Stavtip, Firma Randa, Kopia Jamek, KOprint, Autosalón Roska, Giro, Casomiera.sk, Downhill.sk, MTBiker.sk, Freeride-KE.sk, DoleKop.com, DH-zone.com

Trať:
Štart – Nová hoľa (1370mnm)
Cieľ – údolná stanica sedačky Telemix (920mnm)
Dížka – 1920m
Prevýšenie – 450m

Prezentácia:
Chata pod Magurou / v priestore cieľa

Časový harmonogram:
Sobota
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15 M, 5 J, 3 S, 3 H, 3 MS, 2 Z
15.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
15.30 – 17.30 prezentácia

Nedeľa
08.00 – 09.30 prezentácia
08.00 – 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.00 – 11.30 povinný tréning bez zastavovania sa na trati – pretekár musí počas tohto tréningu absolvovať minimálne dve tréningové jazdy
12.00 štart 1. jazdy (v prípade vysokého počtu pretekárov sa štart prvého kola môže posunúť na 11.30h.. V tom prípade sa skráti povinný tréning do 11.15h.)
14.00 štart 2. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Muži Open: 1978 – 1988
Juniori Open: 1989 – 1992
Sport Open: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s odpruženým rámom)
Hardtail Open: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s pevným rámom)
Masters Open: 1907 – 1977
Ženy Open: 1907 – 1992
Youngsters Open: 1993 – 1994

Podmienky štartu:
Muži, Juniori
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Sport, Hardtail, Masters, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (stiahnete si ho z www.ride.sk v časti Download)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Youngsters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk od pondelka 4.6.2007 do stredy 13.6.2007 (do 22.00h), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Kategória Youngsters: Prihlásení online 150 Sk, prihlásení na mieste 200 Sk
Ostatné kategórie: Prihlásení online 300 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk
Štartovné sa nevracia

Vývoz:
Sobota: 250Sk
Nedeľa: 200Sk
Sobota + nedeľa: 400Sk
Pri kúpe vývozu musí každý dať zálohu 100Sk na čipovú kartu. Záloha sa vracia pri vrátení nepoškodenej karty.

Ceny:
Muži: 4000, 3000, 2000, 1000, 800, 600, 400 Sk
Juniori: 2000, 1500, 1000, 600, 400 Sk
Sport: 1500, 1000, 800, 600, 400 Sk
Hardtail: 1500, 1000, 800, 600, 400 Sk
Masters: 1000, 500, 300 Sk
Ženy: 1000, 500, 300 Sk
Youngsters: 500, vecné ceny, vecné ceny

Ubytovanie:
Chata pod Magurou (30m od cieľa): Tel.: +421-48-4199752, +421-908-969962, Email:magura@parksnow.sk, Info: www.parksnowdonovaly.eu
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email: info@infodonovaly.sk, Info:www.parksnowdonovaly.eu
Patty Ski Donovaly: Tel.: +421 908 177667, Email: donovaly@pattyski.eu, Info: www.lyziarskaskola.sk
Stanovať je možné pri Chate pod Magurou na “klzisku”. Cena 50 Sk/noc. Možnosť používania sociálnych zariadení chaty.

Občerstvenie:
Reštaurácia a bufet v Chate pod Magurou, prípadne iné ubytovacie/stravovacie zariadenia

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku RIDE Cupu na rok 2007 (stiahnite si ho na www.ride.sk v časti Download)
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekári musia mať poistenie pre zásahy Horskej záchrannej služby (poisťovák bude k dispozícii v sobotu od 9 do 11.00hod. a v nedeľu pri prezentácii)
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárom, ktorí nestihnú čas svojho štartu, nebude umožnené v danej jazde štartovať
Pretekár musí počas povinného tréningu absolvovať minimálne dve tréningové jazdy a oboznámiť sa s traťou, čo potvrdzuje svojím štartom vo finálových jazdách

Na trati je možné trénovať len 16. a 17.6.2007! V iné dni je zákaz trénovania na základe stanovísk príslušných orgánov!

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier (pozri zákon č. 543/2002 Z.z.)
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v areáli cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch

Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.ride.skwww.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov

Riaditeľ pretekov – Ing. Štefan Čeman