Propozície RIDE Cup 2007 #1 – DH Polomka

Názov pretekov: RIDE Cup 2007 – DH Polomka
Usporiadateľ: ŠK RIDE Slovakia
Organizátor: Gravity s.r.o. a OÚ Polomka

Partneri:
Scott – Bicykle šport Košice, NS Bikes, Park Snow Donovaly, SK Profi Bike, Dainese, Marzocchi, Rann, Kopia Jamek, KOprint, Autosalón Roska, Casomiera.sk, Downhill.sk, MTBiker.sk, DoleKop.com, DH-Zone.com

Termín konania:
Nedeľa 20.5.2007

Miesto konania:
Lyžiarske stredisko – Polomka Bučník

Trať:
Štart – 950 mnm
Cieľ – 628 mnm
Dĺžka – 2200 m
Prevýšenie -322 m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Sobota
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15 M, 5 J, 3 S, 3 H, 3 Ms, 2 Z
15.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
16.00 – 17.00 prezentácia

Nedeľa
08.00 – 10.00 prezentácia
08.00 – 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.00 – 11.30 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
10.30 – 11.30 povinná jazda
12.00 štart 1. jazdy
14.00 štart 2. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Muži: 1978 – 1988
Juniori: 1989 – 1992
Sport: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s odpruženým rámom)
Hardtail: 1978 – 1992 (štart len na bicykli s pevným rámom)
Masters: 1907 – 1977
Ženy: 1907 – 1992
Youngsters: 1993 – 1994
Všetky kategórie sú typu Open (jazdci môžu na pretekoch štartovať bez licencie)

Podmienky štartu:
Muži, Juniori
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Masters, Sport, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (stiahnete si ho z www.ride.sk v časti Download)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Youngsters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk od pondelka 7.5.2007 do stredy 16.5.2007 (do 22.00h), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 300 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk. Štartovné sa nevracia

Vývoz:
Lyžiarsky vlek. Cena: 250 Sk/deň

Ceny:
Muži: 3000, 2000, 1000, 800, 500 Sk
Juniori: 1500, 1000, 800Sk
Sport: 1000, 700, 300 Sk
Hardtail: 1000, 700, 300 Sk
Masters: 1000, 700, 300 Sk
Ženy: 1000, 700, 300 Sk
Youngsters: vecné ceny

Ubytovanie:
Privát – 048 / 619 33 97
Hotel Golden Fisch – 048 / 618 39 09
Penzión Majk – 048 / 618 67 93
Horský hotel Vršky – 048 / 618 32 36

Občerstvenie:
V mieste konania bufetovou formou

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku RIDE Cupu na rok 2007 (stiahnite si ho na www.ride.skv časti Download)
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárom, ktorí nestihnú čas svojho štartu, nebude umožnené v danej jazde štartovať
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.ride.skwww.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov

Riaditeľ pretekov – Mgr. Tomáš Vrbovský, Gravity s.r.o.

Schválené – Ing. Štefan Čeman, ŠK RIDE Slovakia – 29.04.2007