Propozície na SP DH #3 Donovaly – 16.07.2006

Propozície SPECIALIZED DOWNHILL CUP 2006 Donovaly
Názov pretekov:
Majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár 2006 – 3. kolo, Ride Cup – 1. kolo

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky a Gravity, s. r. o.

Technické zabezpečenie:
Športový klub RIDE Slovakia

Termín konania:
Nedeľa 16.7.2006

Miesto konania:
Donovaly

Trať:
Štart Nová hoľa (1370mnm)
Cieľ údolná stanica sedačky Telemix (920mnm)
Dížka 1920m
Prevýšenie 450m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Sobota 15.7.2006:
9:00 – 11:00 prezentácia
10:00 – 15:00 voľný tréning
15:00 – 16:00 – tréning len pre prvých 20 Mužov, 10 Juniorov, 3 Ženy, 5 Veteránov, 5 Hobby H a 5 Hobby CPV Full (jazdci musia byť zaprezentovaní a musia mať pridelené štartové číslo)
16:00 – 17:00 voľný tréning

Nedeľa 16.7.2006:
8:00 – 10:00 prezentácia
8:00 – 11:30 voľný tréning
10:30 – 11:30 povinná jazda
12:00 štart 1. jazdy
14:00 štart 2. jazdy
Stupne víťazov – 20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Muži: 1987 – 1977
Ženy
Veteráni: 1976 a starší
Juniori: 1988 – 1991
Hobby: Hardtail, CPV Full

Podmienky štartu:
Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou kartou poistenca. Prilba s integrovaným chráničom brady. Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu. Bicykel v dobrom technickom stave. Chrániče kolien, lakťov, chrbta, hrude, pliec, celé rukavice. Odporúčané: kotúčové brzdy.

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk od 1.7.2006 do 12.7.2006, prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 250 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk. Vracanie štartovného: štartovné sa vracia len po skončení tréningov 15.7.2006 vo výške 200 Sk a to od 17:00 do 17:30 v mieste prezentácie. V deň pretekov sa štartovné nevracia.

Vývoz:
Sobota: 300 Sk, nedeľa 200 Sk

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov a autor trate: Ing. Štefan Čeman
Traťový komisár: Štefan Čeman st.
Hlavný rozhodca: Ing. Dušan Richter

Lekársky dozor:
Lekársky dozor bude na trati len v deň pretekov – 16.7.2006

Ubytovanie:
Chata pod Magurou (30m od cieľa): Tel.: +421-48-4199752, +421-908-969962, Email: magura@parksnow.sk, Info: www.parksnow.sk
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email: info@infodonovaly.sk, Info: www.parksnow.sk
Stanovať je možné pri Chate pod Magurou na “klzisku”. Cena 50 Sk/noc. Možnosť používania sociálnych zariadení chaty.

Občerstvenie:
Reštaurácia a bufet v Chate pod Magurou, prípadne iné ubytovacie/stravovacie zariadenia

Ceny:
Muži: 3000, 2000, 1000, 800, 500
Juniori: 1500, 1000, 800
Ženy, Veteráni, Hardtail, CPV Full: 1000, vecné, vecné

Zvlaštne ustanovenie:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Každý pretekár by sa mal poistiť, pretože od 1.7.2006 platí novelizovaný zákon o Horskej záchrannej službe na Slovensku, ktorý doporučuje, aby sa každý návštevník hôr poistil, pretože v prípade úrazu bude za zásah Hoskej služby platiť v plnom rozsahu. Preteky sa konajú v súlade s pravidlami SZC a so Súťažným poriadkom Slovenského pohára MTB DH na rok 2006. Žiadame pretekárov a ich sprievod o ohľaduplnosť a rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier! Na trati je možné trénovať len 1.7.2006 a 15-16.7.2006! V iné dni je zákaz trénovania na základe stanovísk príslušných orgánov! 
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú týmto cenníkom: sponzori – zadarmo, ostatní – do 10m2 – 3500Sk, nad 10m2 – 500Sk/m2. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

Záverečné ustanovenie:
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať hlavnému rozhodcovi pretekov do 10 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu. Viac informácií o pretekoch nájdete nawww.downhill.sk a www.ride.sk.

Rozpis bol schválený ŠTK, 26.6.2006, Ing. Štefan Čeman