Propozície na RIDE Cup 2009 – DH Podkonice

Názov pretekov: RIDE Cup 2009 – DH Podkonice
Usporiadateľ a organizátor: ŠK RIDE Slovakia
Termín konania: Sobota 9.5.2009

Miesto konania:
Podkonice – Pleše

Trať:
Štart – Lyžiarske stredisko Pleše (860mnm)
Cieľ – námestie Podkonice (524mnm)
Dĺžka – 1850m
Prevýšenie – 336m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Piatok
13.00 – 15.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
15.30 – 16.30 tréning len pre prvých 15M, 5J, 3S, 3H, 3MS, 2Z (p. výsledkov SP 08) (pretekári musia mať upevnené štartové číslo)
16.30 – 18.30 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
15.00 – 18.30 prezentácia

Sobota
08.00 – 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
09.00 – 10.00 povinný tréning bez zastavovania sa na trati
10.30 štart 1. jazdy
Štart 2. jazdy 15min. po skončení 1. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie a podmienky štartu:
Podľa Súťažného poriadku RIDE Cup 2009 (v prílohe tohto článku)

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk od pondelka 20.4.2009 do pondelka 4.5.2009 (do 20.00hod.), prípadne pri prezentácii počas pretekov

Štartovné:
Pre všetky kategórie rovnako: Prihlásení online 10€, prihlásení na mieste 15€. Štartovné sa nevracia

Vývoz:
10€ / deň

Ubytovanie:
Chata na Plešiach, mobil: 0907826999
Kresťanský dom Podkonice, tel.: 0908173975
Hostinec na Hrbe, mobil: 0907816790
Penzión Selčianka, Selce Čachovo, tel.: 048/4181493
Pastoračné centrum Slovenská Ľupča, tel.: 048/4187357
Chata Selce Čachovo, tel.: 048/4181229
Turistická ubytovňa Selce, tel.: 048/4181027
- alebo iné v okolí B. Bystrice

Stanovanie:
Parkovisko na Plešiach. Nestanujte a neparkujte pri vstupe na parkovisko – nechajte voľný priestor na otáčanie vozidiel vyvážajúcich pretekárov!

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku RIDE Cup na rok 2009 (v prílohe tohto článku), ktorý je nutné dodržiavať vo všetkých jeho bodoch.

Na trati je možné jazdiť len 8. a 9.5.2009 (pokiaľ nebude oznámené inak). V ostatnom období nie je prijateľná akákoľvek jazda na bicykloch s tým, že v prípade zistenia bude takýmto jazdcom uložená bloková pokuta, resp. bude voči ním zahájené konanie za porušenie zákona 326/05 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prosíme pretekárov a divákov o dodržiavanie zákazu kladenia ohňa v lese, ako aj vo vzdialenosti min. 50m od hranice lesa.

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie čiastočnej uzávierky komunikácií v obci Podkonice a na Plešiach.

Ing. Štefan Čeman, riaditeľ pretekov