Propozície na RIDE Cup 2007 #1 – Snow DH & 4X Donovaly

Názov pretekov: RIDE Cup 2007 – Snow DH & 4X Donovaly
Usporiadateľ: ŠK RIDE Slovakia a PARK SNOW Donovaly
Termín konania: Sobota 20.1.2007

Miesto konania:
Donovaly – Nová hoľa / Záhradište

Systém súťaže:
DH: Každý jazdec má povolené 3 tréningové jazdy, po nich nasleduje kvalifikácia a jedna finálová jazda
4X: Pretekári majú voľný tréning, rozjazdy a podľa výsledkov rozjázd budú nasadení do finálového pavúka po štyroch jazdcoch. Rozsah finále závisí od počtu pretekárov – pavúk 32 alebo 16. Finále sa pôjde za večerného osvetlenia

Kategórie:
DH – DOWNHILL (Bike OPEN)
4X – FOURCROSS (Bike OPEN)
Pozn.: body do RIDE Cupu 2007 budú prideľované podľa absolútneho poradia do oficiálnych kategórií RC (Muži, Juniori, Veteráni, Ženy, Hardtail, Hobby Full, Žiaci) a to len za disciplínu DH.

Trate:
DH:
Štart – Zjazdovka z Novej hole
Cieľ – V priestore údolnej stanice 6-sedačky Telemix Nová hoľa
Dĺžka: 1000m
Prevýšenie: 300m
4X: 
Štart – Zjazdovka na Záhradišti
Cieľ – V priestore údolnej stanice sedačky Bully express
Dĺžka: 300m
Prevýšenie: 100m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
8.00 – 9.30 prezentácia DH
8:00 – 9.45 voľný tréning DH
10.00 – meraný tréning DH podľa štartovej listiny
11.30 – finále DH
13.30 – 14.30 prezentácia 4X
14:00 – 15.20 voľný tréning 4X
15.30 – kvalifikácia 4X
16.XX / 17.XX – finále 4X
Stupne víťazov – do 20 min. po dojazde posledného pretekára (aj DH len večer)
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podmienky štartu:
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Poistenie na hory (pri prezentácii bude poisťovák)
Ochranná prilba
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: integrálna prilba, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Zákaz použitia pneumatík s kovovými hrotmi!

Prihlášky:
Online na www.downhill.ride.sk od 1.1.2007 do 17.1.2007, prípadne pri prezentácii

Štartovné:
DH: Prihlásení online 200 Sk, prihlásení na mieste 300 Sk
4X: Prihlásení online 200 Sk, prihlásení na mieste 300 Sk
Pretekári, ktorí odjazdili DH majú zľavu na štartovné 4X v hodnote 100 Sk
Štartovné sa nevracia

Vývoz:
DH: 150 Sk
4X: 150 Sk
Pretekári, ktorí odjazdili DH majú zľavu na vývozné 4X v hodnote 50 Sk

Ceny:
Finančné a vecné

Lekársky dozor:
Lekársky dozor bude na trati len v deň pretekov – 20.1.2007

Ubytovanie:
Chata pod Magurou: Tel.: +421-48-4199752, +421-908-969962, Email: magura@parksnow.sk, Info: www.parksnow.sk
Infocenrum Donovaly: Tel.: +421 48 419 9900, Fax: +421 48 419 9909, Email: info@infodonovaly.sk, Info: www.parksnow.sk

Občerstvenie:
Lokálne bufety, chaty, iné zariadenia

Zvláštne ustanovenia:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári musia mať poistenie na hory. Pretekár, ktorý prejde cieľom bez štartového čísla, nebude vyhodnotený, preto si pri prípadnom páde zoberte číslo. Čísla musia byť umiestnené čitateľne.
Žiadame pretekárov a ich sprievod o ohľaduplnosť a rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier!
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

Záverečné ustanovenia:
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 10 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti alebo nepriazne počasia. Zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu. V prípade nepriaznivého počasia môže byť DH presunutý na Záhradište. Viac informácií o pretekoch nájdete na www.ride.sk a www.downhill.sk.