Propozície na RIDE Cup #2 – Podkonice

Názov pretekov: RIDE Cup 2006 – Finále
Usporiadateľ: ŠK RIDE Slovakia
Termín konania: Sobota 23.9.2006

Miesto konania:
Podkonice – Pleše

Trať:
Štart – Lyžiarske stredisko Pleše (860mnm)
Cieľ – námestie Podkonice (524mnm)
Dĺžka – 1920m
Prevýšenie – 336m

Prezentácia:
V priestore cieľa

Časový harmonogram:
Piatok 22.9.2006:
13.00 – 16.00 voľný tréning
16.00 – 17.00 tréning len pre prvých 15 Mužov, 5 Juniorov, 3 Ženy, 3 Veteránov, 3 Hobby H a 3 Hobby F
17.00 – 18.30 voľný tréning
18.00 – 19.30 prezentácia

Sobota 23.9.2006:
8.00 – 10.00 prezentácia
8:00 – 12.00 voľný tréning
11.00 – 12.00 povinná jazda
13.00 – 1. finálová jazda
15.00 – 2. finálová jazda
Stupne víťazov – 30 min. po dojazde posledného pretekára
21.00 – party

Kategórie:
Muži: 1987 – 1977
Ženy
Veteráni: 1976 a starší
Juniori: 1988 – 1991
Hobby Hardtail (jazdci s licenciou) + HH OPEN (jazdci bez licencie)
Hobby Full (jazdci s licenciou) + HF OPEN (jazdci bez licencie)

Podmienky štartu:
Pretekári s licenciou SZC/UCI
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Pretekári bez licencie (kategórie OPEN)
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniest potvrdenie od zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.downhill.sk/node/341 od 11.9.2006 do 20.9.2006, prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 250 Sk, prihlásení na mieste 350 Sk. Štartovné sa nevracia.

Vývoz:
Piatok 250 Sk, sobota 250 Sk. Vývoz na piatok je nutné objednať pri online prihlasovaní.

Ceny:
Finálové kolo: finančné a vecné
RIDE Cup celkove: vecné

Lekársky dozor:
Lekársky dozor bude na trati len v deň pretekov – 23.9.2006

Ubytovanie:
Kresťanský dom Podkonice, tel.: 048/4187279
Hostinec na Hrbe, mobil: 0907816790 (PLNÉ)
Chata na Plešiach, mobil: 0905976018
Penzión Selčianka, Selce Čachovo, tel.: 048/4181493
- doplnené:
Pastoračné centrum Slovenská Ľupča, tel.: 048/4187357
Čachovo Chata – Selce, tel.: 048/4181229
Turistická ubytovňa – Selce, tel.: 048/4181027

Stanovanie:
Parkovisko na Plešiach. Nestanujte a neparkujte pri vstupe do parkoviska – nechajte voľný priestor na otáčanie vozidiel vyvážajúcich pretekárov!

Občerstvenie:
Bufet na Koniciach, miestny obchod a pohostinstvá, Chata Pleše, bufet na party

Zvláštne ustanovenia:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčam sa poistiť. V deň pretekov platí v obci Podkonice a na Plešiach čiastočná uzávierka komunikácií. Žiadame pretekárov a ich sprievod o ohľaduplnosť a rešpektovanie 2. stupňa ochranného pásma Nízkych Tatier! V obci sa bude vyberať parkovné vo výške 20 Sk/auto a 50 Sk/šiator. Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

Záverečné ustanovenia:
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 10 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu. Viac informácií o pretekoch nájdete na www.ride.sk a www.downhill.sk.

Ing. Štefan Čeman – riaditeľ pretekov